Гостевая книга

 92507

На этой странице Вы можете оставить отзывы о нашей деятельности и свои пожелания.

Благодарим!

Комментарии

Благодарен всем участникам обучающего семинара для членов ИРГ Павлодарской области за возможность обмена опытам в нашем не простом, но очень важном, общем деле. Для себя узнал много интересного и с особым вниманием слушал выступления наших Республиканских специалистов - Лолы Сергеевны и Руслана Самархановича. Убежден, что полученные знания будут полезны слушателям в их трудовой деятельности. Надеюсь, что мероприятия подобного характера будут способствовать профессиональному развитию специалистов на местах и станут доброй традицией. Считаю необходимым отметить высокий уровень организации мероприятия и поблагодарить еще раз организаторов. Желаю всем успехов в работе.

Руслан Саматаев, руководитель отдела информационно-разъяснительной и реабилитационной работы КГУ «Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области»

2017 жылғы 28 тамыз айында Достық үйінде «Тұрғындармен діни экстремизмнің және терроризмнің алдын алу бойынша жұмыс барысындағы ақпараттық ықпал әдістері» туралы семинар-тренинг өтті. Семинар-тренинг барысында қатысушыларға Қазақстандағы экстремизм мен терроризм туралы айтты.

Осы семинар өте танымды, дәріскерлерді тыңдауға қызықты болды. Бүгінгі күні экстремизм мен терроризмге қарсы, АНТ қоғамда жалған діни және радикалдық ұйымдар мен ағымдардың, идеологияның, діни экстремизм мен терроризм насихаттау идеяларды тарату бойынша негізгі міндеттерді іске асырады, сондай-ақ радикалдық діни ағымдар қауіптілігі ұғымының және осы ағымдарды ұстанатындардың нашар нәтижесі туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Қазір терроризм қазіргі заманның проблемасына айналды. Бүгін бұл нақтылы күш, және тіпті әлемдегі ең дамыған мемлекеттер экстремистердің тарапынан шабуылдарды бастан өткерді. Экстремизм мен терроризм қоғам өмірін шайқалтады және кез келген мемлекет дамуының тұрақтылығын әлсіретеді. діни экстремизм мен терроризм ісінде алдын алу үкіметтік емес ұйымдардың, діни бірлестіктер мен этно-мәдени орталықтардың жұмысы үлкен маңызға ие.

Қол жетімді тілімен баяндалған өте қолжетімді ақпарат. Көптеген практикалық мысалдар. Семинар барысында көптеген жаңа, қызықты және пайдалы ақпаратты білдік.

Ертысбаева Зарина Куатовна –Павлодар ауданы ішкі саясат бөлімінің іс жүргізуші

Являясь членом Успенской районной информационно-разъяснительной группы, ежегодно учавствую в семинарах по противодейстивю религиозному экстремизму и терроризму. 28 августа т.г. приняла участие в обучающем семинаре на тему "Методы информационного воздействия при работе с населением по профилактике религиозного экстремизма и терроризма". Лекции, выступления, материалы, представленные приглашенными гостями очень доступны, интересны и полезны. Хочется поблагодарить организаторов данного мероприятия. Всем нам необходимо применять полученые знания и проводить разъяснительную работу среди населения и молодежи, препятствовать распространению идей религиозного экстремизма и терроризма. 

Жуырда, 2017 жылғы 29 тамызда, Ақсу қаласының №2 орта мектебінде Астана қаласы әкімдігінің дін мәселелерін зерттеу орталығы директорының орынбасары Айбек Аташевтің, ҚР психологтары және психотерапевтері қауымдастығының мүшесі, республикалық АТТ-ның психолог-сарапшысы, арнайы қызметтердің ардагері Лола Шакимованың, конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығының ақпараттық-түсіндіру жұмысы бөлімінің басшысы Зайда Асанбаеваның қатысуымен Ақсу жұртшылығымен кездесу өтті.

Аталмыш кездесуде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу іс-шаралары жайлы сөз қозғалып, жинға қатысқан Ақсу қаласының ақпараттық насихат тобының мүшелері, мекемелер мен кәсіпорындар өкілдері кең көлемдегі ақпараттар мен мағлұматтарға қанықты.

Е.Нұрмағамбетұлы,  ақпараттық насихат тобының мүшесі. Ақсу қаласы

В целях противодействия радикальным течениям и их воздействию на общественность 29 августа 2017 года в Аксу на базе СОШ №2  прошел очередной семинар среди психологов, социальных педагогов, членов ИРГ, представителей религиозной общественности, силовых структур города.    Перед слушателями выступили  член ассоциации психологов и психотерапевтов РК, эксперт Республиканской ИРГ, Шакимова Л.С., заместитель директора КГУ «Центр исследований проблем религии акимата города Астана» Аташев А.А., руководитель отдела информационно-разъяснительной работе Центра анализа и развития межконфессиональных отношений по Павлодарской области Асанбаева З.О.

Основная задача прошедшей встречи заключалась в том, чтобы разъяснить основные вопросы профилактики религиозного экстремизма, а также развития толерантного отношения и межнационального согласия.

Выражаю огромную благодарность за проведенную встречу, была создана  атмосфера нетерпимости к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.

Меня зовут Данна Тулебаевна, я представляю среднюю общеобразовательную школ, которая одна из немногих столкнулась с проблемой. А именно ношения ученицами одежды религиозной направленности (хиджаба).

В школе создана информационно-разъяснительная группа. Преподаватели и школьные психологи в тесном контакте работают с ЦАРМО, внутренней политикой и представителями правоохранительных органов. Огромную помощь мы получаем на семинарах-тренингах. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить организаторов семинара – ЦАРМО. В частности всех выступающих и Лолу Сергеевну за Ваши опыт и знания, представленные нам в доступной интересной форме. Ту информацию, что мы получили сегодня на семинаре-тренинге, будем применять в своей работе по профилактике религиозного экстремизма.

Добрый день! 27 июля 2017 года инспектором отдела по информациооно-разъяснительной работе Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Управления по делам религии Жагипаровым М.Б., проведен семинар на тему : "Деструктивные культы - опасность современного общества"  для сотрудников поликлиники№4.Хочется выразить благодарность Жомартову М.Б. за познавательную, интересную,полезную, содержательную и доступную лекцию. Где были использованы видиоматериалы из реальных событии и примеров, а так же за информационно-образовательные материалы (буклеты, листовки,памятки) розданные коллективу.

26 июля 2017 года в КГП на ПХВ "Павлодарская областная детская больница " состоялся семинар на тему: «Деструктивные культы, опасность современного общества». Семинар проведен руководителем информационно – разъяснительной работы Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Управления делами религий Павлодарской области Асанбаевой З.О.. Участниками семинара были врачи, старшие медицинские сестры, младший медицинский персонал. Считаем, что работа, проводимая Центром, является важной и актуальной. Представленные в ходе лекции материалы вызывают неподдельный интерес слушателей прежде всего тем, что рассказывают о судьбе наших земляков, жителей Павлодарской области. Проведение подобных мероприятий необходимо для профилактики распространения псевдорелигиозных организаций, распространение знаний о деструктивных культурах позволит защитить нашу молодежь от их влияния. Буклеты и памятки будут распространены среди пациентов больницы и их родителей. Выражаем благодарность Центру за проведенную работу.

Ия, Мұхтар Төлеуменнен бірге Менде бірге сол аталған мекемеде болдым. Павлодардағы әріптестерімізбен діни радикализм мен экстремизмге қарсы түсіндіру жұмыстары барысында біршама тәжірибе алмастық! Ұжым өте ұйымшыл және сапалы мамандармен қамтамасыз етілген. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға сәттілік!

  Ақтөбе облысы бойынша Дін істері басқарамасы, "Аңсар" ақпараттық талдау орталығының басшысы Ж.Сулейменов 

А.ж. 15-16 маусымында Павлодар облысының конфессияаралық карым-қатынастарды талдау және дамыту орталығында тәжірибе алмасу мақсатында арнайы іс-сапармен болдым. Г.М.Раздыкованың басшылығымен Орталық діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу жұмысын жоғары деңгейде, жүйелі түрде жүргізіп отырғандығына куә болдық. Алдағы уақытта Орталық жұмысына сәттілік, межелеген жоспарларының орындалуына тілектеспіз.

Қарағанды облысы дін мәселелерін зерттеу орталығының директоры

Т.Мұхтар 

Страницы

Добавить комментарий